Vườn sao băng tập 9.4 phụ đề song ngữ09:53

  • 0

♡ Danh sách tập : ( )
♡ Danh sách những bộ phim khác : ()
♡ Ngữ pháp có ở trang Instagram : học_tiếng_hàn_qua_phim_nine
( )
♡ Trang Fanpage : Học Tiếng Hàn Qua Phim Có Phụ Đề Song Ngữ
()
♡ Facebook : ()

[Học tiếng Hàn qua phim có phụ đề song ngữ]
#NineChocolate
#HocTiengHanQuaPhim
#VuonsaobangPhudesongngu

image Vườn sao băng tập 9.4 phụ đề song ngữ phim youtube

2 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
디베

근데 ㄹㅇ 가을이 남친이 잘 못했는데 잔디 이유도 모르고 화내는 거 에바;;;;

Sơn Xấu xa

thanks ban. ban co the lam them nhieu video hon dc khong hoac co nguon nao ma xem duoc phim phu de han lam on chia se gium minh. cam on

Enjoyed this video?
"No Thanks. Please Close This Box!"