Vườn sao băng tập 7.3 phụ đề song ngữ09:40

  • 0

♡ Danh sách tập : ( )
♡ Danh sách những bộ phim khác : ()
♡ Ngữ pháp có ở trang Instagram : học_tiếng_hàn_qua_phim_nine
( )
♡ Trang Fanpage : Học Tiếng Hàn Qua Phim Có Phụ Đề Song Ngữ
()
♡ Facebook : ()

[Học tiếng Hàn qua phim có phụ đề song ngữ]
#NineChocolate
#HocTiengHanQuaPhim
#VuonsaobangPhudesongngu

image Vườn sao băng tập 7.3 phụ đề song ngữ phim youtube

3 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Trung Hậu Ngô

ko tải được =((

thảo nguyễn

Ko đc

Nine Chocolate

tải được nhé

Enjoyed this video?
"No Thanks. Please Close This Box!"