Vườn sao băng tập 6.7 phụ đề song ngữ05:52

  • 0

♡ Danh sách tập : ( )
♡ Danh sách những bộ phim khác : ()
♡ Ngữ pháp có ở trang Instagram : học_tiếng_hàn_qua_phim_nine
( )
♡ Trang Fanpage : Học Tiếng Hàn Qua Phim Có Phụ Đề Song Ngữ
()
♡ Facebook : ()

[Học tiếng Hàn qua phim có phụ đề song ngữ]
#NineChocolate
#HocTiengHanQuaPhim
#VuonsaobangPhudesongngu

image Vườn sao băng tập 6.7 phụ đề song ngữ phim youtube

2 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Tú Uyên Lê

게으름으로 인해 토픽셤에 떨어졌어 실망했다

Yến Chiều

Good

Enjoyed this video?
"No Thanks. Please Close This Box!"