Vườn sao băng tập 5.4 phụ đề song ngữ09:56

  • 0

♡ Danh sách tập : ( )
♡ Danh sách những bộ phim khác : ()
♡ Ngữ pháp có ở trang Instagram : học_tiếng_hàn_qua_phim_nine
( )
♡ Trang Fanpage : Học Tiếng Hàn Qua Phim Có Phụ Đề Song Ngữ
()
♡ Facebook : ()

[Học tiếng Hàn qua phim có phụ đề song ngữ]
#NineChocolate
#HocTiengHanQuaPhim
#VuonsaobangPhudesongngu

image Vườn sao băng tập 5.4 phụ đề song ngữ phim youtube

2 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Trang Trang

Trên phim thì sĩ vậy thôi chứ ngoài đời chả hét lên sung sướng và nghĩ cách đào mỏ thêm ấy chứ

Cheer vu vi

Có ai biết đoạn nhạc 5:27 k ạ

Enjoyed this video?
"No Thanks. Please Close This Box!"