Vườn sao băng tập 4.7 phụ đề song ngữ07:36

  • 0

♡ Danh sách tập : ( )
♡ Danh sách những bộ phim khác : ()
♡ Ngữ pháp có ở trang Instagram : học_tiếng_hàn_qua_phim_nine
( )
♡ Trang Fanpage : Học Tiếng Hàn Qua Phim Có Phụ Đề Song Ngữ
()
♡ Facebook : ()

[Học tiếng Hàn qua phim có phụ đề song ngữ]
#NineChocolate
#HocTiengHanQuaPhim
#VuonsaobangPhudesongngu

image Vườn sao băng tập 4.7 phụ đề song ngữ phim youtube

4 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
tra my Nguyễn

Phím rất hay ☺ 😊😊

nasabi nasabi

Hay

Duong Hau

bài nhạc trong clip này là gì ạ,

Anh Nguyen
Reply to  Duong Hau

Because i am stud

Enjoyed this video?
"No Thanks. Please Close This Box!"