Vườn sao băng tập 3.5 phụ đề song ngữ09:16

  • 0

♡ Danh sách tập : ( )
♡ Danh sách những bộ phim khác : ()
♡ Ngữ pháp có ở trang Instagram : học_tiếng_hàn_qua_phim_nine
( )
♡ Trang Fanpage : Học Tiếng Hàn Qua Phim Có Phụ Đề Song Ngữ
()
♡ Facebook : ()

[Học tiếng Hàn qua phim có phụ đề song ngữ]
#NineChocolate
#HocTiengHanQuaPhim
#VuonsaobangPhudesongngu

image Vườn sao băng tập 3.5 phụ đề song ngữ phim youtube

2 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Ngọc Hiền Lê

like like

Nguyen Biuu

Trường hợp ngoài đời thì chỉ cần đưa cho Jan Di bộ đồ của các người giúp việc rồi giả dạng thôi cần gì làm rối lên vậy.

Enjoyed this video?
"No Thanks. Please Close This Box!"