Vườn sao băng tập 3.2 phụ đề song ngữ09:47

  • 0

♡ Danh sách tập : ( )
♡ Danh sách những bộ phim khác : ()
♡ Ngữ pháp có ở trang Instagram : học_tiếng_hàn_qua_phim_nine
( )
♡ Trang Fanpage : Học Tiếng Hàn Qua Phim Có Phụ Đề Song Ngữ
()
♡ Facebook : ()

[Học tiếng Hàn qua phim có phụ đề song ngữ]
#NineChocolate
#HocTiengHanQuaPhim
#VuonsaobangPhudesongngu

image Vườn sao băng tập 3.2 phụ đề song ngữ phim youtube

3 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Kieu Van Luu Thi

Đã bao nhiên năm giờ tôi xem lại trái tim vẫn thổn thức

Trungdiep Nguyễn

xem lại vẫn hay

Trân Lý

min ho

Enjoyed this video?
"No Thanks. Please Close This Box!"