Vườn sao băng tập 2.3 phụ đề song ngữ09:55

  • 0

♡ Danh sách tập : ( )
♡ Danh sách những bộ phim khác : ()
♡ Ngữ pháp có ở trang Instagram : học_tiếng_hàn_qua_phim_nine
( )
♡ Trang Fanpage : Học Tiếng Hàn Qua Phim Có Phụ Đề Song Ngữ
()
♡ Facebook : ()

[Học tiếng Hàn qua phim có phụ đề song ngữ]
#NineChocolate
#HocTiengHanQuaPhim
#VuonsaobangPhudesongngu

image Vườn sao băng tập 2.3 phụ đề song ngữ phim youtube

4 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Lan Anh

Cái quan trọng nhất thì không sub 🙂 ok fine

dung nguyen cuong

Mỗi con ong cũng sợ

quang huy

Phụ đề chữ có chữ không vcl

dua lang bo

Phim này thấy cắt mất mấy đoạn rồi

Enjoyed this video?
"No Thanks. Please Close This Box!"