Vườn sao băng tập 1.6 phụ đề song ngữ09:48

  • 0

♡ Danh sách tập : ( )
♡ Danh sách những bộ phim khác : ()
♡ Ngữ pháp có ở trang Instagram : học_tiếng_hàn_qua_phim_nine
( )
♡ Trang Fanpage : Học Tiếng Hàn Qua Phim Có Phụ Đề Song Ngữ
()
♡ Facebook : ()

[Học tiếng Hàn qua phim có phụ đề song ngữ]
#NineChocolate
#HocTiengHanQuaPhim
#VuonsaobangPhudesongngu

image Vườn sao băng tập 1.6 phụ đề song ngữ phim youtube

1 Comment
Inline Feedbacks
View all comments
Suga BTS

Phải mang ô che với vũ khí phòng thân khi bị bắt nạy như vậy :))

Enjoyed this video?
"No Thanks. Please Close This Box!"