Vườn sao băng tập 1.4 phụ đề song ngữ08:40

  • 0

♡ Danh sách tập : ( )
♡ Danh sách những bộ phim khác : ()
♡ Ngữ pháp có ở trang Instagram : học_tiếng_hàn_qua_phim_nine
( )
♡ Trang Fanpage : Học Tiếng Hàn Qua Phim Có Phụ Đề Song Ngữ
()
♡ Facebook : ()

[Học tiếng Hàn qua phim có phụ đề song ngữ]
#NineChocolate
#HocTiengHanQuaPhim
#VuonsaobangPhudesongngu

image Vườn sao băng tập 1.4 phụ đề song ngữ phim youtube

    1. Thiếu Soái October 29, 2019
    2. Thúy Hiền Trần Thị October 29, 2019

Enjoyed this video?
"No Thanks. Please Close This Box!"