Tiếng sét trong mưa – tập 32 trực tiếp FULL


Link xem phim Tiếng sét trong mưa mới nhất tập 32trực tiếp FULL youtube. Trong cơn mơ thực ảo Khải Duy được Bình ru ngủ ngon lành, Cậu Thanh Bình bắt đầu thích Phượng và nghe theo lời khuyên của Phượng . Xuân cũng thích Phượng ra mặt .Hai Sáng tìm đến Hiểm quậy nhưng câu Hai can thiệp . Trong phim này chỉ có Hiểm là nhân vật chung tình nhất . Xót xa cho nỗi lòng cậu chủ, Phượng hiến kế để Bình thoát khỏi mặc cảm tội lỗi. Trong lúc Khải Duy đang lo lắng vì chưa đủ lượng mủ cao su mà thời hạn công tra đã gần kết thúc thì quyết định lên đồn điền của Bình như một liều thuốc tinh thần giúp Khải Duy vô cùng mừng rỡ.
Link full xem #Tập32trực tiếp của bộ phim truyện Việt Nam #TiếngSétTrongMưa32 THVL1

image THVL | Tiếng sét trong mưa - Trailer tập 32 phim youtube

  1. Thảo Nguyễn TV October 8, 2019
   • Oanh Oanh October 8, 2019
  2. 阮玉轻 October 8, 2019
   • Ni Tran October 8, 2019
  3. Lập Ông Tiến October 8, 2019
  4. Nhi Nguyen October 8, 2019
  5. THO TANG October 8, 2019
  6. Bien Vang October 8, 2019
  7. Thiên Vy October 8, 2019
  8. Tu Phan October 8, 2019
  9. Châu Thị October 8, 2019

Enjoyed this video?
THVL | Tiếng sét trong mưa – Trailer tập 32
"No Thanks. Please Close This Box!"