Phim hài lĩnh Nhật bị dân làng Trung Quốc đánh cho chạy38:26

 • 40,682,743 views

Đến Thượng Đế Cũng Phải Cười với những người lính nhật lùn bị dân làng trung quốc đánh cho chạy tơi bời. lính nhật có vũ khí tiến vào ngôi làng xâm chiếm cướp bóc, nhưng bọn lính bị người dân trẻ con tới người già làm bẫy đánh cho chạy không kịp. Phim hay thời phát xít nhật tấn công xâm lược trung quốc.

image Phim Hài Lính Nhật - Đến Thượng Đế CỦng Phải Cười phim youtube

Tags:
  1. Kiều Mai September 12, 2017
   • Tell Viet October 10, 2017
   • Sanh Nguyen October 14, 2017
   • Chín Lê November 3, 2017
   • Huong Pham November 30, 2017
  2. Sang Sang September 24, 2017
   • Uuyy Ijij January 5, 2018
   • Uuyy Ijij January 5, 2018
   • MAu Mai February 9, 2019
   • MAu Mai February 9, 2019
  3. Lin Ma September 25, 2017
   • Thu Bui February 25, 2018
   • Hieu Ksor March 13, 2018
   • Alhamidi Hamada July 18, 2018
  4. thanh chuong October 5, 2017
  5. Tín Phạm Hữu October 8, 2017
   • may dien October 11, 2017
   • anh trần November 12, 2017
   • Savin Rath August 23, 2018
  6. ngan ha huynh vo October 8, 2017
   • nguyet hoang February 26, 2018
   • le the dao April 9, 2018
   • Dung Loc August 1, 2018
   • Dung Loc August 1, 2018
  7. Hà Nguyễn October 12, 2017
   • Nguyen Le June 6, 2018
   • ihamga July 29, 2018
   • Dt Dt October 12, 2018
  8. nam nguyen October 14, 2017
  9. Pham Dinh Luong October 14, 2017

Enjoyed this video?
Phim hài lĩnh Nhật bị dân làng Trung Quốc đánh cho chạy
"No Thanks. Please Close This Box!"