Những gì làm bạn tổn thương hôm nay sẽ làm bạn mạnh mẽ hơn vào ngày mai

Nổi đau khiến ta sắt đá
#ChaoTrang

[fb_vid id=”photo_id”:”835882910246338″”][fb_vid id=”835882910246338″]

    1. Van Hao Nguyen April 24, 2020

Enjoyed this video?
"No Thanks. Please Close This Box!"