Mình chịu khó thì có tiền, không phung phí quá độ thì còn sức, không làm điều tr…

Mình chịu khó thì có tiền, không phung phí quá độ thì còn sức, không làm điều trái đạo lý thì bình an.
#ChaoTrang

  1. Nguyễn Minh Hương April 20, 2020
  2. Kiều Huỳnh April 20, 2020
  3. Cao Tấn Đạt April 20, 2020
  4. Nguyen Mung April 20, 2020
  5. Jacky Pham April 20, 2020
  6. December Nguyễn April 20, 2020
  7. Ngọc Thảo April 20, 2020
  8. Van Hang Huynh April 20, 2020
  9. Elipsport Trantran April 20, 2020

Enjoyed this video?
"No Thanks. Please Close This Box!"