Điện thoại đẹp nhất, âm thanh tốt nhất Không Thể Tin Nổi – (Hoaprox Remix)00:00

 • 319,231 views

Nhạc chế troll Bphone. Điện thoại đẹp nhất, âm thanh tốt nhất, truyền dữ liệu nhanh nhất, tất cả đều đúng.. Không Thể Tin Nổi – (Hoaprox Remix). Siêu phẩm hàng đầu thế giới

image Không Thể Tin Nổi - (Hoaprox Remix)

  1. Im Kowalski May 19, 2017
   • frank catsle December 30, 2017
  2. tran khoa May 21, 2017
   • TV PhoPha May 21, 2017
   • TV PhoPha May 21, 2017
   • Phải Thật Nhẫn Tâm August 8, 2017
  3. KxW August 11, 2017
   • Tú Nguyễn August 17, 2017
   • jon wick September 25, 2017
   • Uyen Nguyễn May 31, 2018
   • Đình Khôi Liên June 1, 2018
  4. hien cody XD August 13, 2017
  5. Linh KaVe August 14, 2017
  6. Đoàn Minh Hải August 17, 2017
   • Kiên Trần Trung August 19, 2017
  7. Hiệp Vũ Đình August 17, 2017
  8. Tin Le August 19, 2017
  9. hoan August 20, 2017
   • Thanh Xuân September 26, 2017

Enjoyed this video?
Không Thể Tin Nổi – (Hoaprox Remix)
"No Thanks. Please Close This Box!"