Đời là thế thật thà thì mất lòng, thật lòng thì mất hết

Sống thật thà quá cũng không tốt, yêu thiết tha quá cũng không tốt
#ChaoTrang

[fb_vid id=”photo_id”:”3991834010834618″”][fb_vid id=”3991834010834618″]

  1. Quốc Vinh April 22, 2020
  2. Tuấn Xaker April 22, 2020
  3. Lương Thị Vân Thanh April 22, 2020
  4. Lương Thị Vân Thanh April 22, 2020
  5. Quốc Vinh April 22, 2020
  6. Nguyễn Trí Quang April 22, 2020

Enjoyed this video?
"No Thanks. Please Close This Box!"