Chơi game wormate.io bị màn đen không chơi được

Lỗi khi chơi game wormate.io bị màn hình đen xì không chơi được là bị làm sao ?

Trả lời: cách sửa đơn giản, vì bạn cài Adblock nên bị thế, tắt đi là xong lại chơi ngon. Vì game này kiếm tiền nhờ quảng cáo hiển thị nên bạn đang cài chặn quảng cáo thì sẽ bị màn hình đen và không chơi được.

Vậy khi tắt cái Adblock đi thì bạn sẽ bị quảng cáo làm phiền, giải pháp là vào chơi được thì lại bật Adblock lên là xong.

Enjoyed this video?
Chơi game wormate.io bị màn đen không chơi được
"No Thanks. Please Close This Box!"