6 Bài tập lưỡi để Kỹ thuật thổi kèn chồng phê nhất09:26

 • 73,897 views

Lưỡi là bộ phận vô cùng quan trọng trong 1 cuộc BJ. Các kỹ thuật thổi kèn từ cơ bản đến nâng cao đỏi hỏi bạn cần có chiếc lưỡi linh hoạt, dẻo dai. Dưới đây là 6 bài tập lưỡi thần thánh cho chuyện yêu viên mãn của Phù Thuỷ Phòng The NhungLady:
– Kỹ thuật Đánh son viền môi
– Kỹ thuật Vẩy lưỡi lên xuống
– Kỹ thuật Vẩy đầu lưỡi
– Kỹ thuật lưỡi thần sầu
– Kỹ thuat múc lưỡi V
Video liên quan:
6 BÀI TẬP LƯỠI THẦN THÁNH CHO THỔI KÈN THĂNG HOA | Kỹ thuật thổi kèn | NhungLady – Phù Thuỷ Phòng The
#NhungLady #Phuthuyphongthe #thoiken

image 6 BÀI TẬP LƯỠI THẦN THÁNH CHO THỔI KÈN THĂNG HOA | Kỹ thuật thổi kèn | NhungLady phim youtube

  1. Leo Tuấn October 28, 2019
  2. Quan Dang October 28, 2019
  3. Lương Hương October 28, 2019
   • Giấc Mơ Châu Á & Thế Giới. October 28, 2019
  4. dinh giang October 28, 2019
   • NhungLady - Phù Thủy Phòng The October 28, 2019
   • Giấc Mơ Châu Á & Thế Giới. October 28, 2019
  5. Dung Nguyễn October 28, 2019
  6. NhungLady - Phù Thủy Phòng The October 28, 2019
   • Pham Dương October 28, 2019
   • Cop Oggy October 30, 2019
   • Quang Nguyen October 30, 2019
  7. Lan Nguyễn October 28, 2019
   • Quang Nguyen October 30, 2019
  8. Giấc Mơ Châu Á & Thế Giới. October 28, 2019
  9. Truong Chuong October 28, 2019

Enjoyed this video?
6 Bài tập lưỡi để Kỹ thuật thổi kèn chồng phê nhất
"No Thanks. Please Close This Box!"