322 reactions, including Like, Love and Sad

ĐỪNG BAO GIỜ PHÁN BỪA KHI CHƯA BIẾT RÕ CÂU CHUYỆN PHÍA SAU!
Mùa đói kém. Làm ơn sống tử tế với nhau. Không phải ai đi xe xịn, người to con hay mặc đồ đẹp họ cũng đều giàu có cả.

[fb_vid id=”photo_id”:”2713862778900630″”][fb_vid id=”2713862778900630″]

  1. Dieu Nguyen April 20, 2020
  2. Rèm Màn Mỹ Hiền April 20, 2020
  3. Chanh Phạm April 20, 2020
  4. Trang Lê April 20, 2020
  5. Nguyễn Vũ Ân April 20, 2020
  6. Quốc Khá April 20, 2020
  7. Phương Lê April 20, 2020
  8. Nguyễn Thế Vinh April 20, 2020
  9. Nguyễn Hoa April 20, 2020

Enjoyed this video?
"No Thanks. Please Close This Box!"