Cách hôn bạn gái lần đầu nhẹ nhàng kiểu Hàn03:07

 • 28,215,693 views

Clip cách hôn hướng dẫn hôn bạn gái lần đầu lãng mạn nhất, nhẹ nhàng mà không bị từ chối. Hôn nhau kiểu hàn quốc như trong phim.

image 이진욱·하지원 뜨거운 ‘첫날밤’ 보내며 애정 확인 @너를 사랑한 시간 20150815

  1. Minh Châu Phạm August 15, 2015
   • Minh Nhi Nguye November 13, 2017
   • Hướng Nguyễn June 30, 2018
   • Santosh soyam July 8, 2018
   • Santosh soyam July 8, 2018
   • Khalid Khalid December 29, 2018
  2. María de Jesús García Ortiz August 15, 2015
   • Muhammad Tariq February 26, 2018
  3. Ludmilla Simas August 15, 2015
   • Truong Son October 30, 2017
   • Malik Amair November 10, 2017
   • Hany Mashao March 24, 2019
  4. newie August 16, 2015
   • Lam Giang August 1, 2019
   • Mutia Nazura November 8, 2019
   • Arif Memon November 9, 2019
   • Arif Memon November 11, 2019
  5. Diana Edith Bautista August 16, 2015
   • Zed Developer January 8, 2019
   • Mardi Roy March 7, 2019
   • Mardi Roy March 7, 2019
   • Sagar Potowa August 4, 2019
   • علي حسين٤وو September 19, 2019
  6. happyeoja August 16, 2015
   • Ritila Iddoo August 13, 2017
   • happyeoja October 4, 2017
   • Thom Nguyen November 25, 2017
  7. 王铎 August 16, 2015
   • suliman suliman786 April 10, 2018
   • Arpit Tiwari August 9, 2018
   • Abbas Abbas August 25, 2018
   • Pravijan Khade July 22, 2019
  8. SH M August 16, 2015
  9. Alex Otto August 16, 2015
   • Hello Hi November 29, 2018
   • วันไหม่ ไชยะเสน January 29, 2019
   • Hasan Armutcu July 17, 2019
   • Hopin Kishimai September 23, 2019
   • Gulam Husain October 2, 2019

Enjoyed this video?
이진욱·하지원 뜨거운 ‘첫날밤’ 보내며 애정 확인 @너를 사랑한 시간 20150815
"No Thanks. Please Close This Box!"